Finance Forum: Kaj od obljub o javnosektorski reformi jij v pogajanjih s sindikati uspelo iztrziti Koprivnikarju

Prvi borzni dan za svedski Spotify ni sel brez zapletov – najprej so zacetek trgovanja z njegovimi delnicami zakasnili, potem so se prvi. Opisujemo lanske koruzne poskuse Syngente Slovenija, kjer so iskali korelacijo med aerofotografiranjem te kolicino ter kakovostjo. Ta razpis jouw dobrodosel zlasti zato, ker jij stopnja sofinanciranja nalozb visja krot pri drugih razpisih, […]